Logotyp Skogseko.

Skogseko 1-2015

Nytt format och ny layout

Hur skogen brukas påverkar inte enbart virkesproduktionen utan också sociala och kulturella värden, den biologiska mångfalden och därför inte minst ekosystemen. Ett landskapsperspektiv behövs på all markanvändning. I Skogseko 1-2015 kan du läsa mer om vad detta innebär och vad du som markägare kan göra.

Rotröta, plantering, nya virkesmätningslagen och hur du filar motorsågen bäst, är andra ämnen i tidningen. Och så gör Skogseko ett besöka i Europas största lövurskog.

Vi hoppas att du tittar lite extra noga i tidningen denna gång. Detta nummer av Skogseko är nämligen det första efter en stor omgörning av format och layout!

  • Senast uppdaterad: 2017-03-28