Remiss på rapport om frivilliga avsättningar

Skogsstyrelsen har i samarbete med Naturvårdsverket tagit fram en rapport med förslag på system för att redovisa frivilliga avsättningar.

Rapporten Frivilliga avsättningar - förslag på system för uppföljning av geografiskt läge, varaktigheter och naturvårdskvalitet - har tagits fram inom ramen för ett regeringsuppdrag. 

Rapporten ska redovisas till Regeringskansliet 30 september 2020 och är därför ute på remiss under sommaren. 

Synpunkter senast 31 augusti

Synpunkter på rapporten skickas till registrator@skogsstyrelsen.se, med kopia till stefan.karlsson@skogsstyrelsen.se, senast den 31 augusti. Ange diarienummer 2020/1919.

 

  • Senast uppdaterad: 2020-07-03