Remiss av förslag till nya föreskrifter om avgifter för tillsyn och kontroll av produktion och saluföring av skogsodlingsmaterial

Skogsstyrelsen har tagit fram ett förslag till nya föreskrifter om avgifter som ska betalas för Skogsstyrelsens tillsyn och kontroll av produktion och saluföring av skogsodlingsmaterial, samt för prövning av godkännande av frökälla.

Ni ges även möjlighet att lämna synpunkter på den konsekvensutredning myndigheten har gjort av förslaget till nya föreskrifter.

Svar senast den 17 augusti 2021.

Skicka synpunkterna med e-post till registrator@skogsstyrelsen.se. Skriv ”dnr 2021/966” i ämnesraden.

 

  • Senast uppdaterad: 2021-06-30