Remiss av föreskrift om anmälningsskyldighet för samråd för skogsbruksåtgärder

Skogsstyrelsen genomför ett arbete med ett nytryck av Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till 12 kap. 6 § miljöbalken och har tagit fram ett förslag till nya föreskrifter som nu är ute på remiss.

Svar senast den 17 augusti 2021.

Skicka synpunkterna med e-post till registrator@skogsstyrelsen.se. Skriv ”dnr 2021/968” i ämnesraden.

 

  • Senast uppdaterad: 2021-06-30