Kraftsamling för bättre kulturmiljöhänsyn - slutseminarium

Den 24 februari 2021 är det slutseminarium i "Kraftsamling för bättre kulturmiljöhänsyn - Nollvision 2020". Seminariet är digitalt. Anmälningstiden gick ut den 10 februari.

Ett axplock från programmet:

  • Hur nära noll har vi kommit? Redovisning av Skogsstyrelsens skadeinventering.
  • Resultatuppföljning och erfarenhetsutbyte från skogsbruket
  • Skogsprogrammet

Några av talarna:

  • Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen
  • Lars Amréus, Riksantikvarie
  • Berit Högman, landshövding Västernorrland
  • Representanter från skogliga aktörer och myndigheter

Moderator Staffan Norin, regionchef Skogsstyrelsen.

Anmälda får möteslänk via mejl någon dag innan seminariet, liksom mer detaljerat program.

  • Senast uppdaterad: 2021-02-11