Centrala samrådsgruppen skogsbruk-rennäring

Samrådsgruppens uppgift är att vara rådgivande och diskutera för båda näringarna principiellt viktiga frågor.

I samrådsgruppen ingår förutom Skogsstyrelsen följande organisationer:

 • Sametinget
 • Statens Jordbruksverk
 • Svenska Samernas riksförbund
 • Renägarförbundet
 • Koncessionsbyarna
 • Skogsindustrierna
 • Statens Fastighetsverk
 • Allmänningarna
 • LRF Skogsägarna
 • Skogs- och träfacket
 • Svenska kyrkan
 • Senast uppdaterad: 2017-03-28