Skogsstyrelsens ledningsgrupp

Skogsstyrelsens ledningsgrupp består av följande personer.

 • Herman Sundqvist, generaldirektör
 • Martina Trygg, avdelningschef Administrativa avdelningen
 • Göran Rune, avdelningschef Skogsavdelningen
 • Johan Eriksson, biträdande avdelningschef Skogsavdelningen
 • Staffan Norin, regionchef Nord
 • Jonas Löfstedt, regionchef Mitt
 • Johanna From, regionchef Syd
 • Inga-Lena Alm Larsson, HR-chef
 • Urban Wigert, kommunikationschef
 • Frank Lantz, ekonomichef
 • Andrea Airosto, chefsjurist
 • Renée Einarsson, gd-assistent
 • Senast uppdaterad: 2023-08-25