Skogskonsulenten Kristoffer Almqvist

Skogskonsulenten Kristoffer

Kristoffer Almqvist är utbildad skogsmästare. Han har ett mycket varierande arbete och jobbar bland annat med tillsyn, rådgivning och stödansökningar.

- Det bästa med att jobba på Skogsstyrelsen är att få träffa så mycket olika människor, både markägare, skogstjänstemän och entreprenörer. På Skogsstyrelsen är den ena dagen olik den andra då arbetet består av många olika frågor som rör skogen.

- Att samarbeta med olika intressenter inom den skogliga sektorn för att göra skillnad för både skogsbruket och naturvården är intressant och är en del i det vardagliga arbetet. Eftersom arbetet är så varierande så har jag haft stor nytta av mina kunskaper både inom skogsskötsel och geografisk information. Att tolka kartor är en viktig del i arbetet och det vill jag gärna tipsa andra om som är intresserade av att arbeta inom det skogliga området.

  • Senast uppdaterad: 2022-07-06