Charlotta Ryd, distriktschef Gävleborgs distrikt. Foto: @ Camilla Zilo

Distriktschefen Charlotta

Charlotta Ryd är distriktschef i Gävleborgs distrikt. Hennes uppgift är att leda distriktet mot verksamhetsmålen och att skapa förutsättningar för medarbetarna att göra ett bra jobb.

Charlotta har i grunden en biologiexamen och hade jobbat på andra myndigheter innan hon började på Skogsstyrelsen 2019.

 - Jag trivs väldigt bra på Skogsstyrelsen. Det är en organisation där vi tillsammans arbetar för att utveckla verksamheten, samtidigt som de mjuka värdena är mycket viktiga.

- Arbetet som distriktschef är väldigt varierande. Ena dagen arbetar jag med budgetdokument, andra dagar har jag möten med skogsbolag om skogsskador eller diskuterar artskyddsärenden med medarbetare. Men det viktigaste i mitt jobb är att finnas där för medarbetarna, att se till att de har rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb.

- Det en geografiskt spridd organisation, vilket har sina fördelar, men samtidigt sina utmaningar. I mitt distrikt finns fem kontor, och det gör att man får tänka till lite extra för att vara en närvarande chef. Samtidigt så medför det att jag får se stora delar av både länet och landet, vilket är spännande.

- Men det bästa med jobbet är alla kontakter och möten med människor, och att få arbeta med alla kompetenta medarbetare i organisationen.

  • Senast uppdaterad: 2024-03-06