Examensarbete inom skogliga områden

Genom att utföra ditt examensarbete för Skogsstyrelsen får du en möjlighet att fördjupa dina kunskaper och få referenser inför din etablering på arbetsmarknaden. Från Skogsstyrelsens sida ser vi examensarbeten som ett ömsesidigt utbyte där vi får aktuella frågor belysta eller utredda.

Alla studenter som beviljas att utföra examensarbete hos oss tilldelas en utsedd kontaktperson. Godkända examensarbeten publiceras på Skogsstyrelsens hemsida.

Ansökan sker via länken nedan.

I ansökan ska följande punkter ingå:

  • Ämne, problembeskrivning eller frågeställningar
  • Plan med tidsintervall för genomförande
  • Handledare och examinator på aktuellt lärosäte

För vi ska kunna behandla en ansökan om examensarbete behöver vi spara och behandla de personuppgifter som anges i ansökan. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse. Vi bevarar dina personuppgifter under examensarbetets genomförande, därefter gallras uppgifterna.

 

 

 

 

 

Logga in och skicka intresseanmälan