Regionchef till region Nord

Vi söker en regionchef till region Nord som tillsammans med myndighetens nationella ledningsgrupp ansvarar för att övergripande genomföra vårt uppdrag från regering och riksdag.

Om regionen

Region Nord är en av tre regioner och består av sju distrikt. Norra Norrbotten, Södra Norrbotten, Norra Västerbotten, Södra Västerbotten, Norra Jämtland, Södra Jämtland och Västernorrland. I regionen finns ca 115 medarbetare fördelade på 30 kontor.

I ledningsgruppen ingår förutom de sju distriktscheferna, en verksamhets controller, en regional uppdragschef och en kommunikatör samt stöd från ekonomi och HR enheterna. Regionen utför våra skogliga uppdrag som omsätts i arbetsprocesser tillsammans med Skogsavdelningen. Arbetet präglas i hög grad av samverkan med de övriga regionerna och skogssektorn.

Ditt uppdrag och arbetsuppgifter

Som regionchef är du direkt underställd Generaldirektören. Uppdraget innebär att tillsammans med myndighetens ledningsgrupp säkerställa den nationella ledningen av Skogsstyrelsens verksamhet samt ett övergripande resultatansvar för verksamhet, ekonomi och personal inom region Nord.

Du ansvarar för att leda regionen i samverkan med övriga regionchefer och verksamhets controllers för att förverkliga regeringens och riksdagens politik. Vi verkar i en föränderlig tid där skogen spelar en viktig roll i den gröna omställningen för en hållbar utveckling samtidigt som även EU:s olika regelverk får ett större inflytande för skogliga frågor.

I ditt uppdrag ingår att samordna det regionala arbetet genom att tillsammans med distriktscheferna leda och fördela resurser till de uppdrag vi har. Du ska vara ett öra mot de som påverkas och berörs av vårt uppdrag och samtidigt skapa förståelse för detta såväl internt som i skogssektorn. Det innebär att du har en kommunikativt viktig roll både internt och externt.

Dina kvalifikationer

Vi förutsätter att du som söker har minst fem års chefserfarenhet, akademisk examen om minst tre år inom relevant område för arbetet och erfarenhet av strategiskt ledningsarbete. Vi förutsätter även att du har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda i förändring och att leda genom andra chefer samt att leda på distans. Det är också meriterande om du har god kännedom om svensk statsförvaltning samt erfarenhet från skoglig sektor.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper där samarbetsförmåga, kommunikativ och strategisk förmåga är av särskild betydelse. Ditt ledarskap bygger på tillit och innebär ett coachande förhållningssätt med en tydlig delegering. Som ledare är du en positiv förebild. Du delar Skogsstyrelsens värdegrund och leder din verksamhet utifrån den, samt arbetar för en god hållbar arbetsmiljö.

Villkor

Skogsstyrelsen tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden (upp till fem år med möjlighet till förlängning). I grunden finns en tillsvidareanställning inom Skogsstyrelsen.

Vi arbetar i stor utsträckning med digitala möten men i ditt uppdrag kommer det att ingå en del resdagar.

Intervjuer hålls preliminärt 19 och 20 december.

Välkommen med din ansökan och meritförteckning senast den 3 december 2023. 

Om Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor om skog. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Skogsstyrelsen arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation, friluftsliv och kulturmiljöer samt att öka medvetenheten om skogens betydelse. Vårt arbete grundar sig i den statliga värdegrunden som består av principerna objektivitet, respekt, fri åsiktsbildning, demokrati, legalitet samt effektivitet och service.

Vi erbjuder bland annat möjlighet till distansarbete, förtroendearbetstid och friskvårdsbidrag. Som myndighet har vi även generösa semester- och föräldravillkor. 

Skogsstyrelsen anser att en mångfald bland medarbetarna bidrar till att utveckla såväl verksamhet som gemenskap på arbetsplatsen. Läs gärna mer om oss på vår hemsida www.skogsstyrelsen.se

Logga in och sök jobbet
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Ospecificerad arbetsort, men önskvärt i eller i anslutning till regionen
Län Ospecificerad arbetsort
Land Sverige
Referensnummer 2023/54
Kontakt Herman Sundqvist, generaldirektör, 072-2080264
Facklig företrädare Lisa Classon, Saco-S, 076-7645957
Magnus Fürst, ST, 070-6470117
Publicerat 2023-11-09
Sista ansökningsdag 2023-12-03