Handläggare till enheten för områdesskydd och ekonomiska stöd

Beskrivning

Skogsstyrelsen söker en stödhandläggare till enheten för områdesskydd och ekonomiska stöd. Skogsstyrelsen har stöd till bland annat ädellövsskogsbruk, naturvårdande skötsel i skogen och stöd till kompetensutveckling inom klimat och miljö. Arbetsgruppen består i dagsläget av 9 handläggare som jobbar med olika ekonomiska stöd till skogsbruket, utöver det finns också stödansvariga, beslutsfattare och processförvaltare som jobbar med stödhanteringen på enheten som totalt består av ett 30-tal personer.

Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen att vara handläggning av stöd och utbetalningar inom Landsbygdsprogrammet 2014-2022 samt stöd inom Sveriges strategiska plan för jordbrukspolitiken 2023-2027. Det kan även bli aktuellt att handlägga andra stöd som Skogsstyrelsen hanterar. Som handläggare jobbar du på kontoret med att utreda ansökningar. Du gör bedömningen om ansökningarna uppfyller kraven för att kunna beviljas och förbereder ärendena inför beslut.

Till att börja med kommer du att jobba med stödet Skogens miljövärden. Stödet syftar till att stimulera skogsägare att vårda och utveckla natur- och kulturvärden i skogen och bidrar till att nå miljömålet Levande skogar.

Du kommer även att jobba med Skogsstyrelsens stöd till kompetensutveckling inom miljö och klimat. Stödet syftar till att öka kompetensen hos verksamma inom skogsbruket genom att en stödmottagare anordnar kurser inom exempelvis hur man motverkar körskador, tar hänsyn till kulturmiljöer, ökar den biologiska mångfalden i skogen eller hyggesfritt skogsbruk.

Kvalifikationer

Enheten hanterar olika typer av stöd och du kommer att jobba med flera av dem. Du som person behöver därför vara flexibel, självgående och strukturerad. Då arbetsuppgifterna innefattar bland annat granskning och tillämpning av lagstiftning så är ett öga för detaljer viktigt för att det ska bli rätt från början. Arbetet utförs självständigt men i dialog med andra handläggare och stödansvariga, du bidrar därför med en kommunikativ förmåga, en samarbetsanda samt en förmåga till att se helheten.

Du har en akademisk utbildning inom ekonomi, juridik, naturvetenskap eller kunskaper enligt nedan som bedöms likvärdiga. Du ska kunna läsa och förstå ekonomisk redovisning samt ha juridiska kunskaper, det vill säga kunna läsa och förstå regelverk. Du ska även kunna genomföra skogliga bedömningar, och det är därför meriterande om du handlagt stöd inom exempelvis Landsbygdsprogrammet eller inom Skogsstyrelsens olika stöd.

Du har lätt för att se både helhet och detaljer och har ett intresse för skog och skogsbruk. Du har lätt för att kommunicera och uttrycker dig väl i tal och skrift. I rollen som handläggare är det viktigt att du kan arbeta självständigt och strukturerat mot uppsatta mål och tidsramar. Du måste ha en förmåga till kritiskt tänkande, problemlösning och kunna göra självständiga bedömningar. Du trivs också med att ingå i ett arbetslag där man frågar och tar hjälp av varandras kunskaper och erfarenheter, samt delar sina tankar och idéer med varandra. Tjänsten kräver att du har ett administrativt intresse och förmåga att tillämpa de regelverk som gäller för stöden. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är ansvarsfull, noggrann, ordningsam och har ett strukturerat arbetssätt som gör att du handlägger effektivt med hög kvalitet. 

Villkor

Tillsvidareanställning efter 6 månaders provanställning. Placering på enheten för områdesskydd och ekonomiska stöd, omfattning 100 %. Stationering på något av Skogsstyrelsens kontor. Tillträde snarast eller efter överenskommelse.

Skogsstyrelsen anser att en mångfald bland medarbetarna bidrar till att utveckla såväl verksamhet som gemenskap på arbetsplatsen. Läs gärna mer om oss på vår hemsida www.skogsstyrelsen.

Om Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor om skog. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Skogsstyrelsen arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation, friluftsliv och kulturmiljöer samt att öka medvetenheten om skogens betydelse. Vårt arbete grundar sig i den statliga värdegrunden som består av principerna objektivitet, respekt, fri åsiktsbildning, demokrati, legalitet samt effektivitet och service.

Skogsstyrelsen anser att en mångfald bland medarbetarna bidrar till att utveckla såväl verksamhet som gemenskap på arbetsplatsen. Läs gärna mer om oss på vår hemsida www.skogsstyrelsen.se

Logga in och sök jobbet
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Ospecificerad arbetsort
Län Ospecificerad arbetsort
Land Sverige
Referensnummer 2023/27
Kontakt Carin Gagner, gruppchef, 0457-455178
Facklig företrädare Sofia Österdahl, Saco-S, 0250-595105
Rickard Åman, ST, 0910-438414
Publicerat 2023-05-22
Sista ansökningsdag 2023-05-31