Nationell klimatspecialist

Skogsenheten

Skogsenheten är en nationell enhet som har till uppgift att ge specialiststöd inom ämnesområden som kulturmiljövård, naturvård, mark och vatten, skog och klimat, skog och vilt, skogens sociala värden, skogsbilvägar, skogsbruk och rennäring, skogsbränsle, skogsskador samt skogsskötsel. Stödet ges bland annat genom utbildningar, kunskapssammanställningar och medverkan som specialist i utredningar och projekt. En stor del av arbetet sker i nära samverkan med kollegor vid distrikt och enheter samt i samverkan med andra aktörer inom området. Skogsenheten har idag 24 medarbetare på 13 olika platser i landet.

Beskrivning

Skogsstyrelsen har genom förordningen om myndigheters klimatanpassningsarbete (2018:1428) fått i uppdrag att arbeta fortlöpande med klimatanpassning. Det handlar både om att säkra en kostnadseffektiv och långsiktig virkesförsörjning och att kunna bevara och utveckla skogens olika miljövärden inklusive kvaliteter kopplade till rekreation och renskötsel.

Arbetet samordnas på nationell nivå av Skogsavdelningen. Under 2021 inrättades en fast arbetsgrupp för klimatanpassning som stöd för samordningen. Den består av specialister såväl från andra sakområden som andra verksamheter.

Arbetsuppgifter

Att ansvara för den nationella samordningen av Skogsstyrelsens arbete med klimatanpassning innebär främst följande uppgifter:

  • Hålla handlingsplanen vid liv.
  • Följa upp målpreciseringar enligt fastställda rutiner.
  • Sammanfatta målarbetet (målstatus, genomförda aktiviteter) i Skogsstyrelsens årsredovisning och i rapportering till SMHI och Näringsdepartementet.
  • Ta initiativ till att uppdatera klimat- och sårbarhetsanalys, mål och handlingsplan minst vart femte år inklusive ta initiativ till intern fortbildning.
  • Vara Skogsstyrelsens kontakt gentemot SMHI.

Du kommer att även arbeta med ämnesmässigt kunskapsstöd i frågor som berör klimatanpassning. Tjänsten innebär därmed även:  

  • att fortlöpande bevaka forskning och kunskapsutveckling inom området
  • att medverka i utredningar och projekt på regional och nationell nivå samt att ta fram beslutsunderlag i ärenden
  • att ge löpande stöd i klimatanpassningsfrågor till kollegor, inom såväl distrikt som andra enheter
  • att medverka i utbildningar och informationsaktiviteter internt och externt
  • att företräda Skogsstyrelsen vid samverkan med andra myndigheter, skogsbruket och övriga skogliga intressenter.

Vi är vana användare av distansmötesteknik. Arbetet kommer dock medföra en del resor över hela landet, exempelvis i samband med utbildningar och informationsaktiviteter.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en universitets- eller högskoleexamen med en inriktning som ryms inom ämnesområdet skogens klimatanpassning. Vi ser gärna att du är disputerad inom och/eller har gedigen erfarenhet av att arbeta inom ämnesområdet. Du är drivande och ansvarsfull. Du har god förmåga att kommunicera i tal och skrift, är pedagogisk och har vilja att förmedla och dela med dig av dina kunskaper. Vi värdesätter om du är förtrogen med GIS och har erfarenhet av utvecklingsarbeten.

För att göra ett bra jobb och trivas i rollen är det viktigt att du är nyfiken på och respektfull inför andras kunskaper och erfarenheter. Vi letar efter en person som har stor egen drivkraft, är uthållig, initiativrik, ansvarstagande och intresserad av att arbeta med människor, grupputveckling och gruppdynamik.

Mycket stor vikt kommer läggas vid din personliga lämplighet.

Villkor

Placering på något av Skogsstyrelsens kontor. Placeringsort bestäms under rekryteringsprocessen. B-körkort är ett krav.

Kontakt  

Dan Rydberg enhetschef Skogsenheten 031-705 62 48 eller Sofia Blomquist bitr. enhetschef Skogsenheten 090-15 83 16.

Fackliga kontakter: Magnus Fürst för ST och Sofia Österdahl för SACO, nås via växelnummer 036-35 93 00.

Välkommen med din ansökan senast 26 september 2021 via länken nedan.

                     

Om Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor om skog. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Skogsstyrelsen arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation, friluftsliv och kulturmiljöer samt att öka medvetenheten om skogens betydelse. Vårt arbete grundar sig i de statliga värderingarna och våra värdeord är objektivitet, respekt, fri åsiktsbildning, demokrati, legalitet samt effektivitet och service.

Skogsstyrelsen anser att en mångfald bland medarbetarna bidrar till att utveckla såväl verksamhet som gemenskap på arbetsplatsen. Läs gärna mer om oss på vår hemsida www.skogsstyrelsen.se

Logga in och sök jobbet
Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt ök
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Ospecificerad arbetsort
Län Ospecificerad arbetsort
Land Sverige
Referensnummer 2021/125
Publicerat 2021-08-10
Sista ansökningsdag 2021-09-26