Virkesvälta.

Virket formas av skogsskötsel - senaste nytt i Skogsskötselserien

Nyhet - 09 juni 2022

Med skogsskötsel kan du påverka virkets egenskaper efter vad du förväntar att industrin efterfrågar i framtiden. Nu finns ett nytt kapitel i Skogsstyrelsens populära Skogsskötselserie som bland annat tar upp dessa möjligheter.

Det senaste kapitlet i Skogsstyrelsens omfattande skogsskötselserie handlar om virke och har titeln ”Skogsbruk, virke och skogsindustriprodukter”.

Många delar kopplar till aktuella ämnen i skogen som det debatteras om i media.  

- Det finns till exempel en genomgång av hur det som skördas i skogen fördelar sig på olika sortiment och blir till olika produkter och energi, något som bör vara en viktig utgångspunkt i debatten som skogen, säger Clas Fries.

Bättre anpassat virke

I kapitlet beskrivs även hur virkets egenskaper kan prognosticeras redan vid avverkning med hjälp av bland annat skördardata. Med sådan information kan industrier i högre grad få det virke som är anpassat för deras processer och därmed resulterar i mer högvärdiga produkter.

Författare

Skogsbruk, virke och skogsindustriprodukter är skrivet av forskare från tre olika organisationer: Lars Wilhelmsson vid Skogforsk, Eric Agestam vid SLU och Harald Säll vid Linnéuniversitetet.

Kontakt

Kontakt