Skogsarbetare som apterar timmerstock.

Virkespriserna uppåt igen

Nyhet | Statistik - 19 oktober 2021

Leveransvirkespriserna ökar under årets tredje kvartal efter att ha legat nästan stilla under kvartal två. Priset på sågtimmer ökade med 2,1 procent och priset på massaved med 0,9 procent jämfört med föregående kvartal. Men det finns regionala skillnader i landet.

Sågtimmerpriset ökade med 6,3 procent i region Nord under tredje kvartalet 2021. Det är första gången på två år som priset ökar i regionen. Även i region Mellan ökade leveransvirkespriset med 3,5 procent medan det var nästan oförändrat i region Syd med en ökning på 0,5 procent.

Även massavedspriset ökade i region Nord, med 3,2 procent, det är första ökningen i regionen på ett år. Något större var ökningen i region Syd med 3,8 procent medan det var en mindre minskning i region Mellan med 0,5 procent.

Skillnad i utveckling av priset för massaved och sågtimmer vid jämförelse med kvartal tre 2020

Om jämförelsen istället görs mot samma kvartal under föregående år så är utvecklingen annorlunda.

Sågtimmerpriset ökade med 13,0 procent i landet som helhet, det är den största ökningen sedan kvartal tre 2014. Regionalt var ökningen 16,7 procent i region Syd och 12,8 procent i region Mellan och 3,5 procent i region Nord.

Massavedspriset minskade istället med 0,7 procent, det är en trend av minskande priser vid jämförelse mot samma kvartal föregående år som pågått i två år. Minskningen var störst i region Nord med 11,0 procent. Sedan minskade leveransvirkespriset något med 0,3 procent i region Mellan medan det ökade i region Syd med 3,4 procent. 

Förklaring

Leveransvirke är ett leveranssätt som innebär att skogsägaren själv, med hjälp av anställda eller entreprenörer, levererar virket till bilväg. Leveransvirke utgör mindre än 10 procent av totala virkesförsäljningen.

Genomsnittspriserna är volymvägda rundvirkeskvantiteter, de gäller löpande priser där hänsyn inte har tagits till inflationen.

Regionindelning

Region Nord 
Länen/länsdelarna: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland (inte Härjedalen) och Västernorrland.

Region Mellan
Länen/länsdelarna/kommunerna: Härjedalen, Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland, Skaraborg, Göteborg och kommunerna Dals-Ed, Bengtsfors, Åmål, Färgelanda och Mellerud.

Region Syd
Länen/länsdelarna/kommunerna: Kommunerna Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Alingsås, Ale, Lerum, Vårgårda, Herrljunga, Bollebygd, Borås, Ulricehamn, Mark, Svenljunga och Tranemo. Länen Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Gotland, Halland och Skåne.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter