Skogsarbetare som apterar timmerstock.

Virkespriserna minskar i norr men ökar i söder

Nyhet | Statistik - 20 april 2021

Under första kvartalet 2021 ökade leveransvirkespriserna för både sågtimmer och massaved för första gången på två år, i jämförelse med kvartal fyra 2020. Priset på sågtimmer ökade med 4,8 procent och massaved med 1,2 procent. Men priserna ökade inte i hela landet, de minskar fortfarande i region Nord.

Priset på sågtimmer vände uppåt sista kvartalet 2020 och den ökningen fortsatte under första kvartalet 2021. Innan dess hade priset minskat varje kvartal sedan början av 2019. Både i region Syd och Mellan ökade priset med 6,0 procent under första kvartalet 2021 i jämförelse med föregående kvartal. Men i region Nord minskade istället sågtimmerpriset med 2,3 procent.

Massavedspriset ökade för första gången på två år, med 1,2 procent under årets första kvartal. Även där syns regionala skillnader, priset i region Mellan ökade med 2,1 procent, i region Syd med 1,0 procent. Men för massaveden fortsatte priset att minska i region Nord, med 3,3 procent.

Större nedgång i massavedspris vid jämförelse med första kvartalet 2020

Om jämförelsen istället görs mot första kvartalet under föregående år så är utvecklingen annorlunda.

Massavedspriset minskade som helhet med 10,4 procent. Minskningen var störst i region Nord med 15,7 procent, därefter region Syd och sedan Mellan med 9,2 och 7,2 procents nedgång.

Sågtimmerpriset ökade med 6,0 procent i region Syd och 3,4 procent i region Mellan men minskade med 4,2 procent i region Nord.

Förklaring

Leveransvirke är ett leveranssätt som innebär att skogsägaren själv, med hjälp av anställda eller entreprenörer, levererar virket till bilväg. Leveransvirke utgör mindre än 10 procent av totala virkesförsäljningen.

Genomsnittspriserna är volymvägda rundvirkeskvantiteter, de gäller löpande priser där hänsyn inte har tagits till inflationen.

Regionindelning

Region Nord 
Länen/länsdelarna: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland (inte Härjedalen) och Västernorrland.

Region Mellan
Länen/länsdelarna/kommunerna: Härjedalen, Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland, Skaraborg, Göteborg och kommunerna Dals-Ed, Bengtsfors, Åmål, Färgelanda och Mellerud.

Region Syd
Länen/länsdelarna/kommunerna: Kommunerna Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Alingsås, Ale, Lerum, Vårgårda, Herrljunga, Bollebygd, Borås, Ulricehamn, Mark, Svenljunga och Tranemo. Länen Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Gotland, Halland och Skåne.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter