virkestrave med stockar

Virkespriserna minskar i hela landet

Nyhet | Statistik - 25 augusti 2020

Trenden med minskande priser på leveransvirke fortsatte under andra kvartalet 2020 och har nu pågått i ett år, visar Skogsstyrelsens senaste statistik. Massavedspriset gick ner med 2,8 procent och sågtimmerpriset med 2,6 procent, i jämförelse med första kvartalet 2020.

Massavedspriset har minskat de senaste fyra kvartalen. Minskningarna var kraftigast under andra och tredje kvartalet 2019, med nedgångar på 4,7 och 3,3 procent. Under första kvartalet 2020 minskade priset med 1,2 procent och nu senast med 2,8 procent under kvartal två. Störst var minskningen i region Nord med 3,5 procent, sedan 2,7 procent i region Syd och 1,2 procent i region Mellan. Samtliga jämförelser är mot närmast föregående kvartal.

Sågtimmerpriset har minskat eller varit nära oförändrat sex kvartal i rad. Störst var minskningen under tredje kvartalet 2019 med 5,5 procents nedgång, jämfört med senast i andra kvartalet 2020 då priset minskade med 2,6 procent. Priset gick ner mest i region Mellan med 3,8 procent, i region Syd med 3,0 procent och i region Nord med 1,1 procent.

Detta innebär att priserna för både sågtimmer och massaved minskar i hela landet under andra kvartalet 2020 i jämförelse kvartalet innan.

Större nedgång jämfört med andra kvartalet 2019

Om jämförelsen istället görs mot kvartal 2 2019 så är nedgången större. Priset på massaved minskade med 11,5 procent och priset på sågtimmer minskade med 8,6 procent.

Massavedspriset minskade mest i region Mellan med 14,2 procent. I region Syd minskade priset med 11,4 procent medan priset minskade med 4,1 procent i region Nord.

Sågtimmerpriset minskade med 10,6 procent i region Mellan, med 9,8 procent i region Syd och 1,7 procent i region Nord. Prisfallen är alltså något lägre i region Nord både för massaved och sågtimmer när jämförelsen görs mot samma kvartal föregående år.

Förklaring

Leveransvirke är ett leveranssätt som innebär att skogsägaren själv, med hjälp av anställda eller entreprenörer, levererar virket till bilväg. Leveransvirke utgör mindre än 10 procent av totala virkesförsäljningen.

Genomsnittspriserna är volymvägda rundvirkeskvantiteter, de gäller löpande priser där hänsyn inte har tagits till inflationen.

Regionindelning

Region Nord 
Länen/länsdelarna: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland (inte Härjedalen) och Västernorrland.

Region Mellan
Länen/länsdelarna/kommunerna: Härjedalen, Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland, Skaraborg, Göteborg och kommunerna Dals-Ed, Bengtsfors, Åmål, Färgelanda och Mellerud.

Region Syd
Länen/länsdelarna/kommunerna: Kommunerna Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Alingsås, Ale, Lerum, Vårgårda, Herrljunga, Bollebygd, Borås, Ulricehamn, Mark, Svenljunga och Tranemo. Länen Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Gotland, Halland och Skåne.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

 

Kontakt