virkestrave med stockar

Virkespriserna fortsatte öka under 2019

Nyhet | Statistik - 28 januari 2020

Priserna på leveransvirke ökar för andra året i rad, enligt Skogsstyrelsens statistik. Ökningen under helåret 2019 var dock mindre än året innan eftersom priserna sjönk tillbaka under andra halvåret.

2019 ökade massavedspriserna med 7,6 procent jämfört med 2018 medan sågtimmerpriset ökade med 1,0 procent. Det kan jämföras med året innan då massavedspriset ökade med 12,8 procent och sågtimret med 7,2 procent.

Skillnaden syns tydligare per kvartal, där både priset på sågtimmer och massaved ökade varje kvartal under 2018 men trenden vände sedan under mitten av 2019. Uppgången under första halvåret var dock större än nedgången därefter, vilket gjort att helåret 2019 fortfarande visar på en uppgång av leveransvirkespriserna.

Störst uppgång i norr

Regionalt var prisökningen störst i region Nord för massavedspriserna som ökade med 13,4 procent under 2019. I region Mellan och Syd var ökningen 8,0 och 7,0 procent.

Utvecklingen för sågtimmerpriserna var lägre eller nästan oförändrad. I region Syd var ökningen störst med 2,1 procent under 2019 jämfört med 2018. I region Nord ökade priset med 0,8 procent och i Mellan med 0,2 procent.

Fortsatt nedgång under fjärde kvartalet

I samband med ny årsstatistik så presenteras även statistik för 2019 års sista kvartal. Sammantaget så minskade massavedspriset med 3,3 procent under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet. Minskningen var störst i region Syd med 5,5 procent medan region Mellan och Nord minskade med 4,1 procent och 1,7 procent.

Även för fjärde kvartalet 2019 har sågtimmerpriset en något planare utveckling. Det ökade med 1,0 procent i region Mellan och hade små ändringar i region Nord som ökade med 0,3 procent och region Syd som minskade med 0,2 procent. Sett till hela landet var priset nästan oförändrat, en minskning med 0,1 procent, under fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet.

Leveransvirke är ett leveranssätt som innebär att skogsägaren själv, med hjälp av anställda eller entreprenörer, levererar virket till bilväg. Leveransvirke utgör runt 8 procent av totala virkesförsäljningen.

Genomsnittspriserna är volymvägda rundvirkeskvantiteter, de gäller löpande priser där hänsyn inte har tagits till inflationen.

Regionindelning

  • Region Nord 
    Länen/länsdelarna: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland (inte Härjedalen) och Västernorrland.
  • Region Mellan
    Länen/länsdelarna/kommunerna: Härjedalen, Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland, Skaraborg, Göteborg och kommunerna Dals-Ed, Bengtsfors, Åmål, Färgelanda och Mellerud.
  • Region Syd
    Länen/länsdelarna/kommunerna: Kommunerna Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Alingsås, Ale, Lerum, Vårgårda, Herrljunga, Bollebygd, Borås, Ulricehamn, Mark, Svenljunga och Tranemo. Länen Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Gotland, Halland och Skåne.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

 

Kontakt