virkestrave med stockar

Virkespriserna fortsatte minska under första kvartalet

Nyhet | Statistik - 21 april 2020

Trenden med minskande priser på leveransvirke fortsatte under första kvartalet 2020, visar Skogsstyrelsens senaste statistik. Massavedspriset gick ner med 1,2 procent och sågtimmerpriset med 0,5 procent, i jämförelse med fjärde kvartalet 2019. Men det finns regionala skillnader.

Massavedspriset minskade både kvartal 3 och 4 under 2019, med 4,7 och 3,3 procent. Minskningen fortsatte under 2020 kvartal 1 men nedgången var inte lika kraftig denna gång med 1,2 procent. Priset minskade mest i region Mellan med 3,0 procent. I region Nord och Syd var minskningen 1,5 respektive 1,0 procent. 

Sågtimmerpriset minskade marginellt med 0,5 procent under första kvartalet 2020. Det är en fortsättning på den trend av minskat eller oförändrat sågtimmerpris som gällde under samtliga kvartal 2019. Regionalt ökade dock priset med 1,9 procent i region Syd medan det gick ner med 2,9 procent i region Mellan och 1,9 procent i region Nord.

Större nedgång jämfört med första kvartalet 2019

Om jämförelsen istället görs mot kvartal 1 2019 så är nedgången större. Både priset på massaved och sågtimmer minskade med 8,8 procent.

Massavedspriset minskade mest i region Mellan med 12,7 procent. I region Syd minskade priset med 9,0 procent medan priset var nära oförändrat i region Nord med en minskning med 0,6 procent.

Sågtimmerpriset minskade med 9,3 procent både i region Syd och Mellan medan det gick ner med 5,0 procent i region Nord.

Förklaring

Leveransvirke är ett leveranssätt som innebär att skogsägaren själv, med hjälp av anställda eller entreprenörer, levererar virket till bilväg. Leveransvirke utgör mindre än 10 procent av totala virkesförsäljningen.

Genomsnittspriserna är volymvägda rundvirkeskvantiteter, de gäller löpande priser där hänsyn inte har tagits till inflationen.

Regionindelning

Region Nord 
Länen/länsdelarna: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland (inte Härjedalen) och Västernorrland.

Region Mellan
Länen/länsdelarna/kommunerna: Härjedalen, Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland, Skaraborg, Göteborg och kommunerna Dals-Ed, Bengtsfors, Åmål, Färgelanda och Mellerud.

Region Syd
Länen/länsdelarna/kommunerna: Kommunerna Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Alingsås, Ale, Lerum, Vårgårda, Herrljunga, Bollebygd, Borås, Ulricehamn, Mark, Svenljunga och Tranemo. Länen Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge, Gotland, Halland och Skåne.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

 

Kontakt