Timmervälta i vårsnö.

Virkespriserna fortsatt uppåt tredje kvartalet

Nyhet | Statistik - 20 oktober 2022

Under tredje kvartalet 2022 ökade leveransvirkespriserna för både sågtimmer och massaved i jämförelse med andra kvartalet 2022. Priset på sågtimmer ökade med knappt 3 procent och massaved med drygt 8 procent.

I Svealand ökade sågtimmerpriset mest med drygt 7 procent följt av Södra Norrland med drygt 4 procent. Även i Norra Norrland och Götaland ökade sågtimmerpriset, med drygt 1 respektive knappt 3 procent.

När det gäller priset på massaved ses stora regionala skillnader och ökningen var störst i Svealand med drygt 12 procent medan massavedspriserna i Norra Norrland sjönk med 3 procent. I både Götaland och Södra Norrland ökade massavedspriserna med cirka 9 respektive 7 procent.

Fortsatt uppgång vid jämförelse med tredje kvartalet 2021

Även när jämförelsen görs mot tredje kvartalet 2021 syns ökande virkespriser. Sammantaget ökade sågtimmerpriset med drygt 16 procent. Regionalt syns ökning med 14 procent i både Svealand och Södra Norrland. Även i Norra Norrland och Götaland ökade priserna med knappt 8 respektive 15 procent.

Massavedspriset ökade som helhet med 25 procent. Ökningen var störst i Svealand med drygt 30 procent, därefter Götaland med 23 procent. Även i Södra Norrland ökade massavedspriserna med 10 procent medan de sjönk med knappt 1 procent i Norra Norrland i jämförelse med tredje kvartalet 2021.

Förklaring

Leveransvirke är ett leveranssätt som innebär att skogsägaren själv, med hjälp av anställda eller entreprenörer, levererar virket till bilväg. Leveransvirke utgör mindre än 10 procent av totala virkesförsäljningen.

Genomsnittspriserna är volymvägda rundvirkeskvantiteter, de gäller löpande priser där hänsyn inte har tagits till inflationen.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter