Timmer. Foto Henry Stahre

Virkeslagren ökade med över 30 procent

Pressmeddelande - 03 september 2019

Det totala lagret av barrsågtimmer, massaved och massaflis ökade med 36 procent i juni jämfört med samma tidpunkt förra året. Enligt Skogsstyrelsens lagerundersökning låg det på 10,1 miljoner kubikmeter den 30 juni i år. Lagren av tall- och barrmassaved och har inte varit så stora sedan åren efter stormen Gudrun 2005.

– Mycket tyder på att världsekonomin är på väg in i en lågkonjunktur. Faller efterfrågan på svenska skogsprodukter och produktionen minskar samtidigt som virkesavverkningen är relativt oförändrad, så innebär det stigande virkeslager. Även avverkning av skog angripen av granbarkborre kan ha påverkat, säger Stefan Karlsson utredare vid Skogsstyrelsen.

Lagret av tall- och barrmassaved var med 4,1 miljoner kubikmeter 55 procent större än förra året.

– Så här stora lager har vi inte sett sedan åren efter stormen Gudrun för snart 15 år sedan, säger Stefan Karlsson.

Massavedslager ökade mest i norr

Lagren av massaved uppgick till totalt 5,7 miljoner kubikmeter vilket var 32 procent mer än samma tid förra året. Största ökningen var i norra delen av landet. Lagren av granmassaved och lövmassaved var 0,8 respektive 0,9 miljoner kubikmeter.

Massavedslagren vid virkesterminal var dubbelt så stort i somras som förra sommaren. Det betyder att lagren under sommaren var ungefär jämt fördelade vid bilväg, industri och terminal.

Ökning i hela landet

Lagret av massaflis var 1,1 miljoner kubikmeter. Även detta var en ökning med 36 procent jämfört med samma tid förra sommaren.

Lagren av barrsågtimmer beräknas ha uppgått till 3,3 miljoner kubikmeter vilket är 34 procent mer än vid samma tidpunkt förra året. Lagret ökade i hela landet och som mest i södra delen med 58 procent.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och samtliga resultat finns i Skogsstyrelsens statistikdatabas.

All statistik ovan gäller kubikmeter barkat virke (m³f ub).

Kontakt