Timmertravar vid ett sågverk.

Virkeslager sommaren 2021

Nyhet | Statistik - 31 augusti 2021

Virkeslagren uppgick den 30 juni till 8,8 miljoner kubikmeter varav 2,7 miljoner barrsågtimmer, 5,1 miljoner massaved och 1,1 miljoner massaflis, enligt Skogsstyrelsens lagerundersökning.

Lagren av barrsågtimmer minskade som vanligt under andra kvartalet till 2,7 miljoner kubikmeter den 30 juni. Det är 16 procent mer än vid samma tidpunkt 2020 men i nivå med genomsnittet för samma tid de senaste fem åren som är 2,6 miljoner kubikmeter.

Lagren av massaved uppgick till 5,1 miljoner kubikmeter. Det är 10 procent mindre än vid samma tid 2020 men ungefär samma som genomsnittet de senaste fem åren vilket är 5 miljoner kubikmeter.

Lagret av massaflis var knappt 1,1 miljon kubikmeter vilket var 10 procent mindre än samma tid förra året. Lagren av massaflis har i genomsnitt varit knappt 1 miljon kubikmeter de senaste fem åren.

Regionala skillnader

Lagren av barrsågtimmer var något större den här sommaren än förra sommaren i samtliga balansområden utom i balansområde 4 (sydligaste delen av landet) där lagren var 8 procent mindre. I balansområde 2 var barrsågtimmerlagret 59 procent större i år än förra sommaren.

När det gäller lagren av massaved är det framförallt minskade lager av massaved i balansområde 1 (nordligaste delen av landet) som lett till att det totala massavedslagret var lägre den här sommaren än förra sommaren. Den relativt stora minskningen följer efter ovanligt stora lager av massaved i balansområde 1 förra året.

Förklaring

Den kubikmeter som avses är m3f ub, fast kubikmeter utan bark

Virkesbalansområden

Balansområde 1: Västernorrlands, Västerbottens, Norrbottens och Jämtlands län (exkl. Härjedalens kommun)

Balansområde 2: Stockholms, Uppsala, Gotlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län samt Härjedalens kommun.

Balansområde 3: Västra Götalands (exkl. Ale, Lerum, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås och Ulricehamn kommun), Värmlands och Örebro län samt Habo och Mullsjö kommun.

Balansområde 4: Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings (exkl. Habo och Mullsjö kommun), Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län samt kommunerna Ale, Lerum, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås och Ulricehamn).

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter