Föryngringsavverkning

Viljan att avverka vände uppåt igen i mars

Nyhet | Statistik - 15 april 2020

Efter en trend under hösten och vintern att skogsägare anmält mindre areal för avverkning, skedde en tydlig vändning under mars. Jämfört med samma månad 2019 ökade anmälningarna med 16 procent. Störst var ökningen i Svealand och längst i norr landade nivån på den högsta sedan 2007.

Den totala anmälda arealen i mars uppgick till 20 932 hektar för hela landet. Jämfört med mars 2019 ökade den anmälda arealen i alla landsdelar utom Götaland:

  • I Norra Norrland ökade den anmälda arealen med 28 procent och uppgick till 3 116 hektar, vilket är den högsta nivån för mars under perioden 2007 – 2020.
  • I Södra Norrland ökade den anmälda arealen med 18 procent jämfört med samma period 2019 och uppgick till 4 475 hektar. Arealen ligger i nivå med medeltalet 4 194 hektar för mars månad under perioden 2007 – 2020.
  • I Svealand ökade den anmälda arealen med 37 procent jämfört med mars 2019 och uppgick till 7 222 hektar. Det är dubbelt så mycket som genomsnittet (3 482 hektar) för mars månad under perioden 2007 – 2020 och den högsta nivån på 14 år.
  • I Götaland minskade den anmälda arealen med 8 procent jämfört med mars 2019 (6 111 hektar).
    Ökningen i anmäld areal i Svealand beror sannolikt till största delen på fortsatt hög aktivitet i skogsbruket för att hantera problemen med granbarkborreangrepp.

Minskningen i anmäld areal i Götaland jämfört med mars 2019 kan ha flera orsaker, dels anmäldes en hel del bokskog för avverkning då det var ett mycket bra ollonår, dels anmäldes mycket skog på grund av granbarkborreangrepp, dels kan det röra sig om en anpassning till stegvis sjunkande virkespriser och höga rotstående lager. 

Ökning i 12 av 21 län

De höga nivåerna i anmäld avverkningsareal i Gävleborgs och Dalarnas län från februari fortsatte under mars. I Gävleborgs län ökade anmälningarna jämfört med nivån i mars 2019 med 132 procent till 1 450 hektar. I Dalarnas län ökade anmälningarna med 72 procent till 1 403 hektar och i Uppsala län ökade de med 66 procent till 936 hektar, jämfört med mars förra året.

Övriga län som visade stora ökningar av anmäld avverkningsareal i mars jämfört med samma månad förra året var Värmlands län (49 procent), Södermanlands län (41 procent), Västmanlands län (35 procent), Östergötlands län (31 procent) samt Kronoberg län (26 procent). För samtliga av dessa län, förutom Dalarnas län, var det de högsta nivåerna i anmäld avverkningsareal i mars på 14 år.

I tio län minskade den anmälda avverkningsarealen i mars jämfört med samma månad 2019.

Största minskningen hade Blekinge län med 55 procent till 172 hektar jämfört med 2019. I Stockholms län var minskningen 41 procent och i Hallands län 26 procent jämfört med samma månad förra året.

Anmäld areal hittills i år

Fram till och med mars har 58 131  hektar anmälts för avverkning, vilket är 6 procent mindre än under de tre första månaderna förra året.

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning. En anmälan eller ansökan om avverkningstillstånd behöver inte innebära att skogen verkligen blir avverkad.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Kontakt