Björkskog.

Vi söker dig som är intresserad av löv!

Nyhet | Regionalt - 25 april 2023

Skogsstyrelsen vill komma i kontakt med skogsägare och förädlingsföretag inför en enkätstudie om att öka lövträproduktionen. Målet med enkäten är att skapa ett kunskapsunderlag som kan användas för framtida utvecklingsinsatser kopplat till produktion av lövträ.

Förstudien heter Lönsamma lövskogar. Arbetet ska identifiera vilka incitament som finns för ökad lövträdsproduktion samt vilka trender och möjligheter till förädling av lövträd som finns i Östergötland, Södermanland, Örebro, Uppsala, Västmanland, Dalarna, Gävleborg och Värmland.

Du, skogsägare eller företagare, som är nyfiken på lövträd eller rent av redan har satsat på någon form av lövträproduktion eller förädling, vi vill gärna ha med dig i vår enkätstudie!

Kontakta Erik Westin för mer information och för att delta. Sista dag för att delta är 31 maj.

Kontakt

EU-logga med texten Medfinansieras av Europeiska unionen.