En kvinnlig skogskonsulent berättar om området för en man och kvinna som går en vandringsled i lövskogen.

Välkommen till ädellövskogsdagen!

Nyhet | Regionalt - 11 september 2023

Den 23 september, med drop- in kl. 10-14, är du välkommen till Ullstorps kursgård, Höör, för att lära dig mer om ädellöv.

Du får träffa Svenska viltstängsel i trä AB som demonstrerar sitt trähägn. Sveriges Lantbruksuniversitet berättar det senaste från forskningen. Representanter för Skogens värden berättar om samarbetsprojektet som ska ge ökade möjligheter till inkomster till skogsägare och fler arbetstillfällen i skogsbygden. Ekfrämjandet visar skötsel för främjande av värdefulla ekar.

Skogsstyrelsens konsulenter informerar om olika moment i skogsskötsel, bland annat:

  • plantering av ek och annat ädellöv
  • naturlig föryngring i bok
  • röjning i bok
  • återvätning av dikad torvmark
  • naturvårdande skötsel

Ingen anmälan.

Skogsstyrelsen bjuder på fika.

Rundan att gå är cirka 2,2 km.