Uttalande från generaldirektör Herman Sundqvist efter möte med näringsministern

Pressmeddelande - 19 oktober 2021

Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist har idag haft ett möte med näringsminister Ibrahim Baylan. Här följer ett uttalande efter det.

Jag har idag haft ett möte med näringsminister Ibrahim Baylan där vi har gått igenom den situation som uppstått och den kritik som framförts mot mig. I min roll som chef för myndigheten, liksom för alla anställda i statens tjänst, är det synnerligen viktigt att man uppträder opartiskt och att man också uppfattas som opartisk.

Som ett resultat av dagens möte har jag efter samråd med min fru beslutat att låta vårt skogsbrukande vara vilande. Det innebär att vi under min tid som generaldirektör inte kommer att vidta annat än skogsvårdsåtgärder och åtgärder som är nödvändiga efter exempelvis en storm.

/Herman Sundqvist