Skogsstyrelsen upphandlar naturvårdande skötsel

Nyhet - 03 december 2018

Skogsstyrelsen annonserar nu en upphandling av entreprenörer i hela landet för naturvårdande skötsel i skyddade områden.

Upphandlingen avser främst naturvårdande skötsel i biotopskydd och naturvårdsavtal, men även på Skogsstyrelsens egna fastigheter. Sista dag för att lämna anbud är 4 februari 2019. Målet är att nya avtal ska finnas på plats 1 april 2019, när nuvarande ramavtal gått ut.

Tjänster som ingår i upphandlingen är:

  • Arbeten med motorsåg och röjsåg.
  • Avverkning med skördare
  • Utkörning av virke och ris med skotare, häst eller motsvarande
  • Arboristtjänster


Upphandlingen är utformad så att det är möjligt både för mindre och större företag att lämna anbud. Landet har delats in i totalt 36 anbudsområden. Entreprenörerna kan välja att lämna anbud på ett eller flera av dessa.