Far och dotter på skogspromenad.

Uppföljning av skogsbrukets påverkan på friluftslivet ska bli vassare

Nyhet - 16 december 2019

Det behövs mer underlag för att bedöma om skogsbruket blir bättre eller sämre på att ta hänsyn till friluftslivet i skogen. Det visar en uppföljning av friluftspolitikens mål som Skogsstyrelsen varit med att fram. Därför ska nu uppföljning och statistik förbättras.

– Skogsbruket möjliggör för många att utöva friluftsliv men skogsbruksåtgärder kan också göra skogen mindre attraktiv för friluftsliv. Uppföljningen visar att vi i dag saknar tillräckligt underlag för att bedöma utvecklingsriktningen för skogsbrukets påverkan, säger Oskar Forsberg som jobbat med uppföljningen för Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen ska därför till nästa uppföljning utveckla uppföljning och officiell statistik kring skogens sociala värden. Bättre kunskapsunderlag och tydligare måluttolkning behövs både för att möjliggöra positiv målutveckling och tillförlitlig uppföljning av friluftsmålen.

Oklar utveckling

Uppföljningen av friluftspolitikens tio mål har Skogsstyrelsen gjort tillsammans med Naturvårdsverket och i dag skickas rapporten med resultaten till regeringen. Tre av målen bedöms ha positiv utvecklingsriktning, tre mål neutral, ett mål negativ utveckling och tre mål har inte gått att bedöma på grund av att tillräckliga underlag saknas.

De två mål skogsbruket närmast har påverkan på, Tillgång till natur för friluftsliv och Attraktiv tätortsnära natur, har båda en oklar utvecklingsriktning.

Kontakt