Granbarkborreangripet timmer vid väg

Transport av granbarkborreangripet virke underlättas

Nyhet - 03 mars 2020

Nu blir det enklare för skogsnäringen att komma åt och få ut virke i granbarkborreangripna områden. Trafikverket inför lättnader för tung trafik på vissa vägar för att inte virket ska bli liggande och förvärra angreppen.

De stora angreppen av granbarkborre i framförallt Götaland och Svealand har satt hårt tryck på skogsnäringens arbete att transportera ut allt skadat virke ur skogarna. Restriktioner för tunga transporter på svaga vägar, exempelvis vid tjällossning, gör att utmaningen blir ännu större.

Trafikverket, som är en av aktörerna inom samverkansprojektet Stoppa borrarna, inför därför en rad åtgärder för att fler vägar ska bli tillgängliga för tunga transporter.

– Från projektet Stoppa borrarna ser vi mycket positivt på de åtgärder som Trafikverket nu inför. Att få till en fungerande logistik kring transporterna är oerhört viktigt, inte minst för att vi ska få bort allt virke som ligger lagrat vid vägarna efter avverkningarna av förra årets angripna granar. Nu behöver vi ge plats för att kunna avverka de granar som kommer angripas när svärmningen drar igång igen till våren, säger Kerstin Ström, projektledare på Skogsstyrelsen.  

Trafikverkets åtgärder gäller till stora delar inom bekämpningsområdet för granbarkborre där angreppen är som störst. Åtgärderna innebär bland annat att:

  • Trafikverket inför en mer flexibel och liberal hantering av tillfälliga restriktioner att köra med tung trafik på vissa vägar. Till exempel kan skogsnäringen få dispens att köra på nedsatta vägar när det är gynnsamma väderförhållanden, exempelvis vid kalla nätter då vägarna är starkare. 
  • Trafikverket fortsätter det redan pågående arbetet med att förstärka vägnätet successivt för att klara tyngre trafik. Myndigheten har en dialog med näringslivet vilka delar av vägnätet som ska prioriteras, här är skogsnäringen en viktig part.
  • Det blir enklare att få tillstånd för virkesupplag utefter statliga vägar, vilket kan underlätta att transportera ut skadat virke.

– Det är viktigt att vi samverkar i bekämpningen av granbarkborren, och vår förhoppning är att åtgärderna ska kunna bidra genom att vägnätet blir så tillgängligt som möjligt för skogsnäringens transporter, säger Kenneth Natanaelsson, strategisk planerare på Trafikverket.

Kontakt

Kontakt