Sortering av plantor.

Torr sommar kan betyda omplantering

Nyhet - 07 september 2018

Har du planterat skog under 2017–2018 bör du kontrollera resultatet så snart du kan. Många plantor som sattes i slutet av 2017 och början av 2018 har dött i sommarens extrema torka.

En gran- eller tallplanta som har etablerat sig väl och byggt ut sitt rotsystem klarar sig även en torr sommar som denna. Men en nysatt planta i uttorkad mark kan bara leva på vattnet den har med sig i torvklumpen och dör efter några veckor utan regn.

Har du planterat skog under 2017 eller 2018 bör du därför så snart som möjligt skaffa dig en överblick av planteringen.

– Ser du bara enstaka levande plantor kan det vara lika bra att plantera om hela hygget. Men det kan också finnas områden där bara en del plantor behöver ersättas, säger Clas Fries, skogsskötselspecialist på Skogsstyrelsen.

Innan du sätter igång behöver du göra en uppskattning hur många plantor som behövs för att komma upp i tillräckligt antal per hektar, utifrån skogsvårdslagens krav på återväxt efter avverkning.

– Plantera så fort som möjligt. Dröjer du för länge så försämras markberedningens funktion och den växer igen, säger Clas Fries.

Har du en skogsförsäkring kan du få ersättning för torkskador på plantskog. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information om vad som gäller.

Kontakt

Kontakt