Skördare avverkar skog

Tio procent mindre skog anmäldes för avverkning 2019

Nyhet - 12 februari 2020

Skogsägarna anmälde tio procent mindre skog för avverkning under 2019 jämfört med året innan, visar statistik från Skogsstyrelsen. Skogsskador som bränder, storm och angrepp av granbarkborrar har påverkat utvecklingen och bidrog till att det samtidigt anmäldes rekordstora arealer i tre län.

– Minskningen är delvis en effekt av att det under 2018 anmäldes ovanligt stora arealer brandskadad skog i samband med de stora skogsbränderna under sommaren. Södra Norrland var den region som drabbades hårdast med många avverkningsanmälningar till följd, vilket troligen är orsaken till att det minskade med hela 22 procent där, säger Katarina Ekberg vid enheten för statistik och datainsamling på Skogsstyrelsen.

Den skogsägare som vill avverka skog måste göra en anmälan om det till Skogsstyrelsen om avverkningen är större än 0,5 hektar. Totalt för helåret anmäldes 262 532 hektar för föryngringsavverkning under 2019.

Ökningar i Svealand

Anmälningarna minskade i 16 av 21 län. De fem län där anmälningarna ökade finns alla i Svealand. Stormen Alfrida bidrog till att det aldrig tidigare anmälts så stora arealer som under 2019 i Södermanlands, Stockholms och Uppsala län. Även Västmanland ökade.

Angrepp av granbarkborre och stormfällningar påverkade anmälningarna under 2019. I statistiken märktes det särskilt i början av året. Stormen Jan medförde ökade anmälningar i Västerbottens län

Det här gör att utvecklingen skiljer sig åt på regionnivå. I Norra Norrland och Götaland minskade anmäld areal med 10 respektive 14 procent. I Svealand ökade däremot anmäld areal med 10 procent.

Antalet ansökningar år 2019 var 64 686 vilket var 4 procent färre än året innan.

Fler ville avverka i ädellövskog

Arealen i ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i ädellövskog ökade under 2019 med 22 procent till 1 461 hektar. En orsak är att det var ett bra ollonår i de skånska bokskogarna och därför en bra möjlighet att få upp ny bokskog.

Under 2019 fick Skogsstyrelsen in ansökningar om tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog på 3 022 hektar produktiv skogsmark. Det är en minskning med 11 procent jämfört med 2018.

Kontakt