Havsörn.

Tillgången till Artportalen begränsas

Nyhet - 06 maj 2019

Från och med i dag, 6 maj, kommer Skogsstyrelsens tillgång till information i Artportalen om fridlysta arter som har en skyddsklassning att begränsas. Artdatabanken har beslutat att införa avgifter för informationen men Skogsstyrelsen säger nej och hänvisar till en överenskommelse om att datan bör vara avgiftsfri.

– Skogsstyrelsens främsta invändning är att avgiftsbeläggning av data går emot det som SLU (Artdatabanken), Skogsstyrelsen och en rad andra myndigheter tidigare kommit överens om i miljödatastrategin. Där är riktlinjen att data och tjänster ska vara avgiftsfria med syftet att öka användningen, och därmed nyttan, av data, säger Patrik André, chef för enheten för geografisk information vid Skogsstyrelsen.

Sedan 2016 har Skogsstyrelsens distrikt haft tillgång till Artportalen där fynd som görs av fridlysta arter registreras. Informationen är ett av underlagen som bland annat används i Skogsstyrelsens tillsyn.

En del av arterna har så kallad skyddsklassning, vilket gör att det krävs särskild behörighet för att se var de finns.

Artdatabanken har nu infört avgifter för den behörigheten med hänvisning till att statens finansiering har minskat. Skogsstyrelsen har beslutat att inte betala avgiften och från och med 6 maj släcks Skogsstyrelsens behörigheter ned för de skyddsklassade arterna. Informationen om övriga fridlysta arter ligger kvar.

I praktiken innebär förändringen att Skogsstyrelsens underlag i artskyddsärenden kommer att begränsas.

– Om staten drar in finansieringen för Artportalen, måste diskussionen ske med beslutsfattarna om vilka effekter beslutet får. Vi har nu en dialog med SLU som driver Artdatabanken och berörda myndigheter om hur vi kan gå vidare, säger Patrik André.

Kontakt