SVT uppdaterar grafik efter synpunkter

Nyhet - 30 september 2021

Skogsstyrelsen konstaterar att SVT i serien Slaget om skogen nu har ändrat i grafiken enligt de synpunkter vi hade, något vi välkomnar.

Skogsstyrelsen påpekade tidigare i veckan att en grafisk animering om skogens åldersklassfördelning baserad på Skogsstyrelsens framtidsscenarier Skogliga konsekvensanalyser (SKA15), används på ett felaktigt sätt i det första avsnittet av Slaget om skogen.

Det vi haft synpunkter på är följande: Dels visade SVT:s graf siffror över virkesproduktionsmark, men rubriken var produktiv skogsmark vilket har stor betydelse i sammanhanget. Dels har SVT i sin animation exkluderat åldersklasser äldre än 140 år.

Detta är nu åtgärdat av SVT.

I det aktuella avsnittet ges intrycket att det kommer att råda brist på avverkningsbar skog i framtiden. Detta illustrerar SVT bland annat med grafen. Skogsstyrelsen drar däremot inte någon sådan slutsats utifrån scenariosimuleringarna i SKA 15, vilket vi också har framfört i veckan.

– I debatten som följt har det tyvärr gjorts vantolkningar om att Skogsstyrelsen vill avverka i formellt skyddad skog och annan skog som undantagits från brukande. Detta är naturligtvis inte sant. Vi påpekade att grafiken var felaktig och inte visade hela bilden, och vi tycker det är bra att SVT nu ändrat, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

– När det gäller frågan om brist på avverkningsbar skog i framtiden så säger vi idag precis som i SKA15 att skog över 80 år kommer att minska. Men det är inte samma sak som att det kommer att råda brist på avverkningsbar skog enligt våra scenarier. Inom lagens ram är det möjligt att avverka yngre skog än vad som görs idag generellt. Om det är dit Sverige vill gå är en viktig diskussion, säger Herman Sundqvist.

Kontakt