Nyckelbiotop.

Registrering av nyckelbiotoper upphör när nya arbetssätt finns på plats

Nyhet - 16 december 2019

Skogsstyrelsen ska utveckla arbetssätt för en allsidig utredning av avverkningsärenden inklusive dokumentation av miljövärden. Detta för att kunna upphöra med registreringen av nyckelbiotoper i samband med att skogsägare gör en avverkningsanmälan. Det har styrelsen fattat beslut om i dag.

- Beslutet innebär att styrelsen ger i uppdrag åt generaldirektören att ta fram ett utvecklat arbetssätt för en allsidig utredning vid handläggning av avverkningsanmälningar så att Skogsstyrelsen kan upphöra med att registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar senast 31 december 2020, säger Mats Wiberg, ordförande i Skogsstyrelsens styrelse.

När nytt arbetssätt är framtaget och har redovisats kan styrelsen ta beslut om att sluta registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar.

- Det är bra att vi i dag har fått en inriktning från styrelsen att fortsätta arbeta i linje med förslagen från de utredningar som gjorts. Nu finns en fast punkt att utgå ifrån, när vi ska ta fram utvecklade arbetssätt, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Även efter att registreringen upphör vid avverkningsanmälningar kommer Skogsstyrelsen fortsätta registrera nyckelbiotoper i samband med andra verksamheter, till exempel i samband med områdesskydd och i uppdragsverksamheten.

Skälen till förslaget att upphöra med registreringen handlar främst om att det blir otydligt om registreringen ingår som en del av myndighetens tillsynsverksamhet när den sker i samband med avverkningsärenden. Tillsynen syftar till att kontrollera om lagen följs och nyckelbiotopsinventeringen regleras inte i lag. Även tilltron till tillsynsverksamheten kan ta skada om det är otydligt vad som ingår i den och vilka befogenheter myndigheten har.

Styrelsen var inte enig i sitt beslut.

Kontakt

Mer fakta nyckelbiotoper

Varje år görs över 60 000 avverkningsanmälningar. Under den senaste 10-årsperioden har Skogsstyrelsen registrerat i snitt cirka 200 nyckelbiotoper per år i samband med en anmälan. En nyckelbiotop kan förenklat beskrivas som ett område i skogen som i och med sina höga naturvärden har en mycket stor betydelse för skogens växter och djur. I en nyckelbiotop kan finnas hotade eller sällsynta arter.