Stort intresse för remiss om skogsproduktion

Nyhet - 20 februari 2019

Mer än 70 svar på remissrapporten Skogsskötsel med nya möjligheter, med förslag på vad som behövs för att få en ökad lönsam skogsproduktion, har kommit in till Skogsstyrelsen.

I projektet Samverkansprocess skogsproduktion har en rad intressenter inom skogssektorn samlats för att ta fram förslag på åtgärder som kan förbättra skogsproduktionen. Remissrapporten Skogsskötsel med nya möjligheter är resultatet av arbetet så här långt.

Fram till mitten av februari tog Skogsstyrelsen emot synpunkter på rapporten och samverkansprocessen ska nu ta del av alla remissvar och färdigställa rapporten. Rapporten beräknas vara klar senare i vår.

Bland de som har lämnat sina synpunkter på rapporten märks en rad skogsföretag, intresseorganisationer, myndigheter och forskare.

Du kan läsa remissvaren här på webben.