Timmertrave.

Största virkeslagren på 12 år

Statistik - 11 februari 2020

Virkeslagren var i slutet av året de största i Sverige på 12 år. De totala lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis var enligt Skogsstyrelsens statistik 9,5 miljoner kubikmeter den 31 december 2019. Det är en ökning med 15 procent jämfört med året innan.

- Så stora volymer i lager har vi inte sett sedan slutet av 2008. En anledning bör vara ökade avverkningar av granbarkborreskadad skog, säger Katarina Ekberg, handläggare, Skogsstyrelsen

Trots att lagren av massaved minskade i slutet av året uppgick de till totalt 5,4 miljoner kubikmeter i slutet av året. Av detta var 4,2 miljoner kubikmeter barrmassaved vilket var 46 procent mer än samma tid 2018. Lagren av barrmassaved ökade i hela landet. Lagren av granmassaved och lövmassaved var något lägre än förra året och låg båda på omkring 0,6 miljoner kubikmeter.

Lagren av barrsågtimmer ökade i slutet av året och uppgick till 3,2 miljoner kubikmeter. Jämfört med samma tidpunkt året innan är det en ökning med 8 procent.

Lagren av massaflis beräknas ha uppgått till 0,9 miljon kubikmeter, vilket är en minskning med 10 procent jämfört med 2018.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

Vi publicerar resultaten i ett statistiskt meddelande och i vår statistikdatabas.

 

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter

Skicka ett meddelande till Katarina om att du vill prenumerera på statistiknyheter så får du statistiken direkt när vi publicerar den. 

För att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig med de senaste statistiknyheterna behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, i detta fall namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är en uppgift av allmänt intresse. Vi sparar dina uppgifter tills dess du meddelar att du inte längre vill få nyhetsbrevet. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

katarina.ekberg@skogsstyrelsen.se