Föryngringsavverkning i skärgårdsskog.

Stormar och stark konjunktur ger ökning av avverkningsanmälningar

Statistik - 12 mars 2019

Arealen som skogsägare anmälde för avverkning ökade med 18 procent i februari jämfört med motsvarande månad 2018. Därmed fortsätter trenden med ökade anmälningar, visar Skogsstyrelsens statistik. Det är den högsta noteringen för hela landet på 12 år för februari månad.

Den totala anmälda arealen i hela landet uppgick till 18 453 hektar och ökningen beror delvis på stormarna Alfrida och Jan där skogsägare nu gör anmälningar för att kunna ta hand om den skog som påverkats.

Den anmälda arealen ökade i alla landsdelar förutom Södra Norrland där den minskade med 15 procent. I Norra Norrland ökade den med 50 procent till 3 633 hektar. I Svealand ökade anmälda arealen med 78 procent och uppgick till 5 150 hektar och det är den högsta februari noteringen sedan 2007. I Götaland var ökningen 22 procent och uppgick till 6 266 hektar.

På länsnivå ökade den anmälda avverkningsarealen i 15 av 21 län. Största ökningen var i Stockholms län, tätt följt av Västmanland med mer än en tredubbling av den anmälda arealen. Därefter var motsvarande ökning i Uppsala 56 procent. Det är den högsta noteringen för februari månad sedan 2007 i alla dessa tre län. Ökningen i Västerbottens län var 76 procent. Stockholm, Uppsala, Södermanland och Västmanlands län har sannolikt högre anmälda arealer på grund av stormen Alfrida. I Västerbottens län beror ökningen av anmälda arealer delvis på stormen Jan.

I Västernorrlands län minskade den anmälda arealen med 32 procent

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Vi publicerar resultaten i vår statistikdatabas.

 

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter

Skicka ett meddelande till Katarina om att du vill prenumerera på statistiknyheter så får du statistiken direkt när vi publicerar den. 

För att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig med de senaste statistiknyheterna behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, i detta fall namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är en uppgift av allmänt intresse. Vi sparar dina uppgifter tills dess du meddelar att du inte längre vill få nyhetsbrevet. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

katarina.ekberg@skogsstyrelsen.se