Föryngringsavverkning i skärgårdsskog.

Stormar bakom fortsatt stark ökning av avverkningsanmälningar

Statistik - 12 februari 2019

Den areal som skogsägare anmälde för avverkning ökade med 26 procent i januari jämfört med motsvarande månad 2018. Därmed fortsätter anmälningarna till Skogsstyrelsen att öka kraftigt, visar Skogsstyrelsens statistik. Södra och mellersta delarna av landet hade sin högsta notering på 12 år för januari månad

Den totala anmälda arealen i hela landet uppgick till 25 615 hektar och ökningen beror delvis på stormarna Alfrida och Jan. Anmälda arealen ökade i alla landsdelar förutom Södra Norrland där den minskade med 6 procent. I Norra Norrland ökade den med 38 procent till 4 742 hektar.

I Svealand ökade anmälda arealen med 38 procent och uppgick till 7 431 hektar och det är den högsta januari-noteringen sedan 2007. I Götaland var ökningen 24 procent och uppgick till 9 301 hektar. Även det är den högsta noteringen för januari månad sedan 2007.

På länsnivå ökade den anmälda avverkningsarealen i 17 av 21 län. Största ökningen var i Stockholms län med mer än fyra gånger. Motsvarande ökning i Uppsala, Östergötlands och Västerbottens län var 83 procent i respektive län och är den högsta noteringen för januari månad sedan 2007 i alla dessa län. Stockholm, Uppsala och Östergötlands län har sannolikt högre anmälda arealer på grund av stormen Alfrida. I Västerbottens län beror ökningen av anmälda arealer delvis på stormen Jan.

I Västernorrlands län minskade den anmälda arealen med 36 procent

Statistiken avser produktiv skogsmarksareal i anmälan om föryngringsavverkning och i ansökningar om avverkningstillstånd för föryngringsavverkning.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Vi publicerar resultaten i vår statistikdatabas.

 

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter

Skicka ett meddelande till Katarina om att du vill prenumerera på statistiknyheter så får du statistiken direkt när vi publicerar den. 

För att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig med de senaste statistiknyheterna behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, i detta fall namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är en uppgift av allmänt intresse. Vi sparar dina uppgifter tills dess du meddelar att du inte längre vill få nyhetsbrevet. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

katarina.ekberg@skogsstyrelsen.se