Drönarbild över skog med många rödbruna granar som angripits av granbarkborre

Stora skador av granbarkborre i Värmland

Nyhet | Regionalt - 19 oktober 2021

Granbarkborren har även denna sommar orsakat stora skador i Värmland. Det visar en första inventering som Skogsstyrelsen och skogsbruket gjort.

En första bedömning av årets granbarkborreskador visar att vi även i år har mycket stora skador i Värmland. Skadorna har visserligen minskat jämfört med förra året, men den preliminära siffran visar ändå på cirka 700 000 kubikmeter dödad gran.

˗ Vi kan konstatera att Värmland har ännu ett år med väldigt stora skador i skogarna efter angrepp från granbarkborrar. Liksom förra året är det de centrala delarna av länet som drabbats hårdast, men vi ser en liten ökning västerut och norrut, säger Hans Källsmyr, skogsskadeansvarig på Skogsstyrelsen i Värmland.

Den preliminära bedömningen av årets skadenivåer bygger på inventeringar som Skogsstyrelsen, Södra Skogsägarna, BillerudKorsnäs och Skogssällskapet gjort i slutet av augusti och början av september. Den slutgiltiga uppskattningen av årets barkborreskador kommer att ske i december och baseras på en objektiv skadeinventering på landsdelsnivå som görs av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Hur ska jag som skogsägare agera under hösten?

Sommarens svärmning är nu över. De angrepp som gjordes under försommarens huvudsvärmning syns tydligt då de angripna granarna har fått roströda barr.

˗ De granar som börjat bli roströda kan fortfarande ha ett visst virkesvärde kvar. Det är också möjligt att man får med sig en del granbarkborrar ut ur skogen om barken sitter kvar vid avverkningen. Men både bekämpningseffekten och det ekonomiska värdet minskar ju längre tid man väntar, säger Hans Källsmyr.

Nyare angrepp från sensommarsvärmningen kan finnas nära de tidigare angreppen. Ta kontakt med virkesköpare om du upptäcker nya angrepp och planera för avverkning och transport så snart som möjligt. Se till att få med dig så mycket som möjligt av barken när avverkning sker så att eventuella granbarkborrar som finns kvar där följer med när virket transporteras bort från skogen.