Brandrök i skog.

Stora risker med att beträda brandhärjade områden

Nyhet - 20 juli 2018

Skogsstyrelsen vill uppmärksamma såväl markägare som allmänhet på att det är förenat med mycket stora risker att beträda branddrabbad skog. Det kan ta månader innan det är säkert att gå ut i skogen efter en stor brand.

– Det är förståeligt att man som markägare vill ta reda på hur drabbad den egna skogen är efter att det har brunnit. Men man bör vänta ett bra tag innan man ger sig in i de områden som brandhärjats, då det är förenat med stora risker, säger Vanja Strand tillförordnad regionchef på Skogsstyrelsen.

När den flammande branden, den brand som syns, upphört kan glödbranden pågå länge, till och med hela vintern. Det beror på att glödbranden sakta kryper ner i torvmossar, myrstackar och andra ställen fastän det är fuktigt.

– Så länge den har bränsle och tillräckligt med syre så sker en förbränning och det är inte säkert att gå där förrän branden slocknat helt. Det kan brinna i marken fastän det ligger snö ovanför, säger Vanja Strand.

Vidare försvinner röken vid regn och det blir svårare att se glödbranden. När det så småningom blir aktuellt att ge sig in brandområdet är rejäla skor, inte gummistövlar, ett måste.

En annan stor fara är att träd, efter en brand, kan falla omkull utan någon som helst förvarning. Det gäller därför att vara försiktig i skogen, men också när man färdas på skogsbilvägar sedan branden lagt sig. Om det inte avverkats längs vägkanterna för att förhindra att träd faller, kan träd närsomhelst falla över vägen.

Efter en intensiv brand är det även ökad risk för ras och erosion i vissa terrängpartier i och med att ett avbränt rotsystem påverkar markens stabilitet. Den här risken är särskilt stor i sluttande terräng.

Däremot är det bra om du som markägare regelbundet kontrollerar dina ägor när det råder stor brandrisk. Då är chansen större att bränder upptäcks tidigt och snabba insatser kan sättas in. 

Kontakt

Kontakt