Timmertrave.

Stora lager av massaved men sågtimmerlagren har minskat

Nyhet | Statistik - 01 september 2020

Lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis var enligt Skogsstyrelsens statistik 9,1 miljoner kubikmeter den 30 juni 2020. Trots stora lager av massaved är det en minskning med 10 procent jämfört med samma tid förra året.

Lagerminskningen beror framför allt på att lagren av barrsågtimmer var hela 30 procent lägre än förra sommaren då lagren var ovanligt stora. Årets lager låg på 2,3 miljoner kubikmeter vilket är i nivå med somrarna 2017 och 2018. Lagren av barrsågtimmer har minskat i samtliga balansområden.

Lagren av massaved var 5,6 miljoner kubikmeter vilket innebär 2 procent mindre än förra sommaren men en fortsatt hög nivå jämfört med somrarna 2017 och 2018. I balansområde 4, det vill säga sydligaste delen av landet, minskade lagren av massaved med 13 procent jämfört med samma tid förra året. Även där var lagren betydligt större än sommaren 2018.

Ökat lager av barrmassaved

Fördelat på sortiment bestod lagren av massaved av 4,4 miljoner kubikmeter barrmassaved, 0,5 miljoner kubikmeter granmassaved och 0,7 miljoner lövmassaved. Jämfört med förra sommaren har lagret av barrmassaved ökat med 7 procent medan lagren av granmassaved och lövmassaved minskat med 33 respektive 14 procent. Lagret av barrmassaved ökade i alla balansområden förutom i balansområde 4.

Större massaflislager

Även lagret av massaflis var relativt stort med 1,2 miljoner kubikmeter. Det är 6 procent mer än samma tid förra året och hela 36 procent mer än sommaren 2018.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Resultaten finns i Skogsstyrelsens statistikdatabas.

Förklaring

Den kubikmeter som avses är m3f ub, fast kubikmeter utan bark

Virkesbalansområden

Balansområde 1: Västernorrlands, Västerbottens, Norrbottens och Jämtlands län (exkl. Härjedalens kommun)

Balansområde 2: Stockholms, Uppsala, Gotlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län samt Härjedalens kommun.

Balansområde 3: Västra Götalands (exkl. Ale, Lerum, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås och Ulricehamn kommun), Värmlands och Örebro län samt Habo och Mullsjö kommun.

Balansområde 4: Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings (exkl. Habo och Mullsjö kommun), Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län samt kommunerna Ale, Lerum, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås och Ulricehamn).

 

Kontakt