Timmertravar vid ett sågverk.

Stora lager av barrsågtimmer

Nyhet | Statistik - 04 maj 2021

Virkeslagren uppgick den 30 mars till 10,3 miljoner kubikmeter varav 4 miljoner barrsågtimmer, 5,3 miljoner massaved och 1 miljon massaflis, enligt Skogsstyrelsens lagerundersökning.

Lagren av barrsågtimmer har ökat och uppgick den 30 mars till 4 miljoner kubikmeter vilket är 14 procent mer än samma tidpunkt 2020. Lagren har ökat i alla balansområden förutom balansområde 4 där lagren är något lägre i år än samma tid förra året. Genomsnittslagret av barrsågtimmer den 30 mars de senaste fem åren är 3,5 miljoner kubikmeter.

Lagren av massaved uppgick till 5,3 miljoner kubikmeter. Det är 14 procent mindre än vid årsslutet 2020 men något mer än genomsnittet för de fem senaste åren som är 5,1 miljoner kubikmeter. Lagren har minskat i större delen av landet utom i virkesbalansområde 3 där massavedslagren är 24 procent större i år.

Lagret av massaflis var drygt 1 miljon kubikmeter vilket var 5 procent mer än samma tid förra året.

Minskat lager av barrmassaved och granmassaved men ökat lager av lövmassaved.

Fördelat på sortiment bestod lagren av massaved av 3,6 miljoner kubikmeter barrmassaved, 0,6 miljoner kubikmeter granmassaved och 1 miljoner kubikmeter lövmassaved.

Jämfört med 30 mars 2020 har lagren av barrmassaved minskat med 19 procent men är fortfarande något större än 3,3 miljoner kubikmeter som är genomsnittsnivån för samma tid de senaste fem åren. Lagren av granmassaved är 18 procent lägre i år än förra året och betydligt mindre än de 0,8 miljoner kubikmeter som är genomsnittet för de senaste fem åren. Lagren av lövmassaved var däremot 14 procent större i år och något större än genomsnittet de senaste fem åren.

Hälften av lagren av massaved låg vid bilväg och resten till ungefär lika stora delar vid industri respektive terminal.

Förklaring

Den kubikmeter som avses är m3f ub, fast kubikmeter utan bark

Virkesbalansområden

  1. Västernorrlands, Västerbottens, Norrbottens och Jämtlands län (exkl. Härjedalens kommun)
  2. Stockholms, Uppsala, Gotlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län samt Härjedalens kommun.
  3. Västra Götalands (exkl. Ale, Lerum, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås och Ulricehamn kommun), Värmlands och Örebro län samt Habo och Mullsjö kommun.
  4. Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings (exkl. Habo och Mullsjö kommun), Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län samt kommunerna Ale, Lerum, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås och Ulricehamn).

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter