Gård i skogskanten.

Stor skillnad i mäns och kvinnors skogsägande

Nyhet | Statistik - 08 september 2020

Kvinnor som äger skog är inte bara färre till antalet än män utan de äger också betydligt mindre brukningsenheter. Detta enligt ny strukturstatistik från Skogsstyrelsen.

Ny statistik visar att en genomsnittlig svensk skogsägare närmar sig 62 år. Hen deklarerar i genomsnitt ett innehav på 40,4 hektar produktiv skogsmark om hen är en man, respektive 25,4 hektar om hen är en kvinna. Medianen, som är ett bättre beskrivande mått i en skev fördelning, är 14 hektar för män och 9 hektar för kvinnor.

Antalet fysiska personer som äger skogsmark fortsätter att minska. År 2019 ägde 316 691 personer skog, vilket är 1 473 personer färre än år 2018. Av antalet skogsägare är 38 procent kvinnor, 60 procent män och 2 procent är utländska ägare eller personer med skyddade personuppgifter.

Totalt deklarerade fysiska skogsägare cirka 11 miljoner hektar produktiv skogsmark år 2019. Nästan 6,2 miljoner hektar skogsmark ägs av endast män och 1,6 miljoner hektar ägs av enbart kvinnor. 3,2 miljoner hektar ägs gemensamt av män och kvinnor.

Största brukningsenheterna finns i Kiruna och de minsta i Höganäs

Nytt för i år är att vi även redovisar kommunvis statistik. Strömsund har mest produktiv skogsmark bland Sveriges kommuner, här deklarerades dryga 646 000 hektar. När det gäller fysiska personer är det Skellefteå som i absoluta tal har störst ägande på omkring 285 000 hektar. Störst medianbrukningsenhet har Kiruna med 103 hektar medan minsta hittas i Höganäs, 2 hektar.

Vidare har kommunstatistik efter boendeort för fysiska ägare sammanställs. I exempelvis Härjedalens kommun, ägdes 192 000 hektar av fysiska personer varav omkring 86 000 hektar av boende i kommunen, 10 000 hektar av personer boende utanför kommunen men i länet och 96 000 hektar av boende utanför länet.

Alla uppgifter är sammanställda ur Skatteverkets taxeringsregister.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Kontakt