Karta i Skogsstyrelsens kartjänster som visar riskområden för angrepp av granbarkborre

Stor risk för granbarkborre i Uppsala län

Pressmeddelande | Regionalt - 11 maj 2020

Drygt en tredjedel av skogarna i Uppsala län riskerar att drabbas av angrepp från granbarkborren i sommar. Det visar Skogsstyrelsens riskkartor som skogsägare i länet nu kan ta del av i sin mobil, dator eller surfplatta.

Nu närmar sig årets svärmning av granbarkborre, och skadorna av insekten väntas även i år bli mycket omfattande. För att rädda så mycket av virkesvärdet som möjligt, och förhindra ytterligare spridning, är det viktigt att nya angrepp hittas och bekämpas i tid.

Visar var man ska leta efter angrepp

När skogsägaren ska ut och leta efter nya angrepp kan Skogsstyrelsens nya karttjänst vara till stor hjälp eftersom man ser vilka områden som har högst risk för angrepp. Riskkartan för Uppsala län visar att en dryg tredjedel av skogarna har medelhög till hög risk att drabbas.

– Läget är problematiskt för Uppsala län med stora skador av granbarkborre väster och sydväst om Uppsala. Hittills har vi haft få angrepp av granbarkborre i östra delen av länet, men riskindexkartan visar att det finns många skogsområden även här som granbarkborren skulle trivas i. Området drabbades också hårt av stormen Alfrida så risken för angrepp är stor, säger Patrik Karlsson, skadesamordnare för Uppsala län på Skogsstyrelsen.

Flera riskfaktorer sammanfaller

Det som bidrar till en hög riskklassning är bland annat mycket gran, torr mark, samt närhet till hyggen och tidigare angrepp. Riskindexkartan bygger på analyser från olika geografiska data och satellitbilder som bearbetats bland annat med hjälp av artificiell intelligens.

Skogsstyrelsens riskindexkartor har tidigare endast funnits för vissa län i södra och mellersta Sverige, men nu kan skogsägare i hela landet använda sig av verktyget som nås via Skogsstyrelsens webbplats och skogsägarens Mina sidor.

Kontakt

Kontakt

Kontakt