Timmervältor i vårsnö.

Stor ökning av virkeslager

Statistik - 07 maj 2019

Det totala lagret av barrsågtimmer, massaved och massaflis ökar kraftigt. Enligt Skogsstyrelsens lagerundersökning låg det på 10,1 miljoner kubikmeter den 31 mars i år. Det är 36 procent mer än vid samma tidpunkt förra året och det största virkeslagret sedan början av 2015. Lagret av tall- och barrmassaved var dubbelt så stort.

Lagren av barrsågtimmer beräknas ha uppgått till 3,7 miljoner kubikmeter vilket är 8 procent mer än vid samma tidpunkt förra året. Lagren var större i hela landet förutom i sydligaste delen där de var på ungefär samma nivå som förra året.

Lagren av massaved uppgick till totalt 5,4 miljoner kubikmeter vilket var 58 procent mer än samma tid förra året. Lagret av tall- och barrmassaved var med 3,6 miljoner kubikmeter hela dubbelt så stort som förra året. Största ökningen var i norra delen av landet. Lagren av granmassaved och lövmassaved var 0,9 respektive 0,8 miljoner kubikmeter. Även dessa lager var något större än förra året. Det är framförallt lagren vid industri och terminal som ökat mest.

Lagret av massaflis var knappt 1 miljoner kubikmeter. Även detta lager var betydligt större i år än första kvartalet 2018.

Totalt sett var lagren av barrsågtimmer, massaved och massaflis 10,1 miljoner kubikmeter vilket är 36 procent mer än jämfört med samma kvartal året innan. Det är det största totala virkeslagret sen början av 2015.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik.

Samtliga resultat finns i Skogsstyrelsens statistikdatabas.

Förklaring

All statistik ovan gäller kubikmeter barkat virke (m³f ub)

Virkesbalansområden

Balansområde 1: Län Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten, Jämtland (exkl. Härjedalens kommun.

Balansområde 2: Län Stockholm, Uppsala, Gotland, Västmanland, Dalarna, Gävleborg samt Härjedalens kommun.

Balansområde 3: Län Västra Götaland (exkl. Ale, Lerum, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås och Ulricehamn kommun), Värmland, Örebro samt Habo och Mullsjö kommun.

Balansområde 4: Län Södermanland, Östergötland, Jönköping (exkl. Habo och Mullsjö kommun), Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne, Halland samt Ale, Lerum, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås och Ulricehamn).

 

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter

Skicka ett meddelande till Katarina om att du vill prenumerera på statistiknyheter så får du statistiken direkt när vi publicerar den. 

För att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig med de senaste statistiknyheterna behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, i detta fall namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är en uppgift av allmänt intresse. Vi sparar dina uppgifter tills dess du meddelar att du inte längre vill få nyhetsbrevet. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

katarina.ekberg@skogsstyrelsen.se