Skogskötselserien omslag

Stor ökning av antalet levererade tallplantor 2018

Statistik - 09 april 2019

Produktionen av tallplantor ökade med åtta procent under 2018 jämfört med året innan. Det visar statistik som Skogsstyrelsen tagit fram. Inräknat alla trädslag levererades förra året totalt 384 miljoner skogsplantor, vilket är en ökning med 2 procent jämfört med 2017.

Det vanligaste trädslaget är gran som utgör 51 procent av produktionen. Tall står för 46 procent och övriga trädslag för 4 procent. Produktionen av contortatallplantor har mer än halverats sedan 2012, från 18 miljoner plantor till knappt 7 miljoner. Produktion av andra barrträd än gran, tall och contortatall har ökat till cirka 5,5 miljoner. Lövträdsplantor har en mycket liten andel av produktionen.

Täckrot är det dominerande produktionssättet med 82 procent av produktionen. Barrot utgör 18 procent medan övriga produktionssätt är mycket ovanliga. Barrotsplantor förekommer framförallt för gran, övriga barrträd och lövträd.

De flesta plantfröerna har sin härkomst i svenska plantager eller svenska bestånd, totalt 80 procent, vilket är en minskning med 8 procent jämfört med 2017.

Statistiken avser skogsplantor för användning i Sverige.
Senare under dagen kommer även ett pressmeddelande.

Förklaring

Täckrot - Planta vars rötter omges av en odlingsklump som vanligtvis består av torv.

Barrot - Planta utan medföljande jord- eller torvklump kring rötterna.

 

 

Kontakt

Prenumerera på statistiknyheter

Skicka ett meddelande till Katarina om att du vill prenumerera på statistiknyheter så får du statistiken direkt när vi publicerar den. 

För att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig med de senaste statistiknyheterna behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, i detta fall namn och e-postadress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är en uppgift av allmänt intresse. Vi sparar dina uppgifter tills dess du meddelar att du inte längre vill få nyhetsbrevet. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på www.skogsstyrelsen.se/gdpr.

katarina.ekberg@skogsstyrelsen.se