Hand håller i granplanta. Foto Michael Ekstrand

Stopp för ny gran på magra marker – ska göra skogen mer motståndskraftig

Pressmeddelande - 02 mars 2022

Nu blir det stopp för skogsägare att plantera gran på ställen där den inte växer så bra, till exempel på magra och torra marker med grund jord där tall passar bättre. Nya föreskrifter som Skogsstyrelsen tagit fram ska göra framtidens skogar mer motståndskraftiga mot skador och klimatförändringar.

– Att skogsägare sätter gran på fel marker har länge varit ett stort problem i södra Sverige. Träden blir stressade av torka och därför mer utsatta för skador, till exempel av granbarkborre, säger Bert Krekula, tillsynsspecialist på Skogsstyrelsen.

De nya föreskrifterna ska råda bot på det som kallas för ”granifieringen”. Det innebär att gran har planterats i allt större utsträckning, bland annat för att undvika betesskador från bland annat älg som tycker om att äta tall. Det har lett till att gran planterats på marker där den egentligen inte passar. Då växer granen sämre och blir mer mottaglig för skador. Men nu kommer gran inte längre att godkännas som huvudplanta på det som bedöms vara typiska tallmarker.

Bra för naturvården

– De nya kraven kommer att få en positiv effekt för produktionen i skogen men det är också bra för naturvården. Många arter är beroende av att tallskog som avverkas inte ersätts med gran, säger Bert Krekula.

Förändringarna i föreskrifterna och allmänna råden till skogsvårdslagen som Skogsstyrelsen nu beslutat om börjar gälla från 1 april i år. Följs inte föreskrifterna kan Skogsstyrelsen ställa krav på återväxtåtgärder och plantering med ett för marken lämpligt trädslag.

Berör rennäringen

Det görs även förändringar som berör rennäringens året runt-marker. Det blir bland annat tydligare hur ett samråd bör ske mellan parterna, och vilket underlag samebyn faktiskt ska ha fått innan samrådet. Ett nytt allmänt råd definierar också hur stor markpåverkan högst bör vara efter markberedning på marker med lav, som är en viktig föda för renarna.

Ytterligare exempel på förändringar i föreskrifterna är:

  • Kravet sänks för hur många plantor som måste finnas när skogsägaren sår eller planterar ny skog. Sänkningen gäller upp till en medelhöjd av 1,3 meter.
  • Efter 1,3 meters medelhöjd trappas kravet av men på de flesta marker innebär förändringen ändå en skärpning jämfört med dagens regler.
  • Regelverket kring att plantera ny skog förenklas också för att det ska bli lättare att följa.
  • Tidsfristen för hur länge det får ta för nya plantor att etablera sig vid naturlig föryngring ändras från fem till sju år i södra Sverige.

Kontakt

Kontakt

Pressjour

Vår pressjour är tillgänglig för journalister på telefon vardagar kl. 8–20 samt helger kl. 10–15. Under kontorstid kan du även nå oss via mejl.

Mer fakta

Det är Skogsstyrelsens uppgift att ta fram nya föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen. Beslutet om ändringar fattas av Skogsstyrelsens styrelse.

Översynen av föreskrifterna och de allmänna råden är resultatet av ett omfattande utredningsarbete, inklusive remissrunda och ligger till grund för styrelsebeslutet.