Stöd till skogsbruket efter skogsbränder i Gävleborgs, Jämtlands och Dalarnas län

Nyhet | Regionalt - 14 februari 2019

Regeringen beslutade den 7 februari om en förordning som beskriver hur stöden till skogsbruket efter skogsbränderna sommaren 2018 ska vara utformade. Stöden går att söka från och med den 1 mars.