Vandring i lövskog, Blekinge

Stipendium att söka för skogliga studier - för dig med anknytning till Norrbotten

Nyhet | Regionalt - 30 maj 2022

Du som studerar skog och har stark anknytning till Norrbottens län kan söka och få ett stipendium från Norrbottens enskilda skogsbruksstipendiefond. Fonden förvaltas av Skogsstyrelsen.

Av ansökan ska framgå:

  • studietiden för din pågående utbildning,
  • din anknytning till Norrbotten
  • ett intyg från skolan som styrker pågående utbildning samt referenser

Stipendiet ska enligt stipendiefondens stadgar användas för bedrivande av studier vid läroanstalter med skoglig inriktning även på högskolenivå.

Fonden kan tilldela medel med upp till:

  • 3000 kr för gymnasieutbildningar
  • 4000 kr för tvååriga eftergymnasiala utbildningar
  • 6000 kr för treåriga eftergymnasiala utbildningar
  • 8000 kr för fyraåriga eftergymnasiala utbildningar

För att kunna få stipendium ska du vara inne på minst andra utbildningsåret. I ansökan ska kontaktuppgifter anges; hemadress, e-postadress och telefonnummer Vi är tacksam om du i din ansökan kan ange hur du fått information om möjligheten att söka stipendium från fonden.

Ansökningar inkomna senast den 15 september behandlas under innevarande år.

Ansökan skickas till:

Norrbottens enskilda skogsbruksstipendiefond
Skogsstyrelsen
Stationsgatan 7D
972 38 LULEÅ