Tjädertupp.

Staten överklagar dom i artskyddsärende

Nyhet - 11 juli 2019

Staten överklagar genom Kammarkollegiet domen som ger en markägare rätt till full marknadsersättning för nekad avverkning på grund av artskyddsförordningen.

Domen gäller en planerad avverkning på drygt 17 hektar i Roslagen i östra Uppland. Skogsstyrelsen beslutade under 2017 att säga nej till avverkning med hänvisning till att det finns en känd större spelplats för tjäder i området.

Enligt domen i mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har markägaren rätt till ersättning från staten på drygt 3 miljoner kronor, eftersom beslutet avsevärt har försvårat den pågående markanvändningen.

– Det här är första gången ersättning prövas i ett artskyddsärende. Därför behöver frågan få möjlighet att avgöras i en högre instans, säger Cecilia Hedman, chefsjurist vid Skogsstyrelsen.

Det inlämnade överklagandet kommer senare att kompletteras med utvecklade grunder.

Kontakt

Kontakt